Teknopark

Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişlik oranlarının değerlendirileceği pek çok alan var; bilim, sanat, eğitim, sağlık, ekonomi… Bu alanlardaki gelişimin temelinde elbette teknoloji yatıyor. Ülkelerin yeni bilgi üretebilme kapasitesinin, teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olduğu artık hemen herkes tarafından kabul ediliyor. Bu nedenle ülkeler teknolojiye yatırım yapma konusunda tabiri caizse birbirleriyle rekabete girmiş durumda. Bu rekabet de dünya…