bez poset klisesiNX Klisenyloflex-ambalaj-klisesi

Dijital klişe pozlanırken, kalıbın üzerindeki siyah tabaka (LAM) pozlanır ve pozlanan yerlerin altındaki polimer tabaka oksijen etkisine maruz kalır.
Sonuçta klişe solvent yıkamadan geçtikten sonra tram yapısı yukarıda görüldüğü gibi mermi biçiminde olmaktadır.
Bu tram yapısı nedeniyle baskı sırasında forse ayarına göre, mürekkebin yapısına göre değişik baskı sonuçları elde edilmektedir.
Kodak oksijen etkisini yok etmek amacıyla önce bir termal film pozlamakta ve arkasından bunu Flexcel NX klişeye lamine etmektedir.Bu sayede tram yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır Şekil 2’de görüldüğü gibi oksijen etkisi sıfırlandığı için tram yapısı düz (Flat dot) olmaktadır. Bunun getirdiği üstünlükler ise aşağıda belirtilmiştir:
Klişedeki %1 tram ile %50 veya %99 arasında yükseklik farkı yoktur.Bunun sonucunda tek bir ayar ile baskı yapılır. Baskıdan baskıya kalitede süreklilik sağlanır.
300 lpi (120 tram) baskı kalitesi sağlar.  Bu sayede baskı kalitesini yükseltir ve gravür sınıfında baskı yapılır.
Flexcel NX klişe uzun tirajlıdır ve daha az temizlik ihtiyacı vardır. Bu nedenle daha az duruşla baskı tamamlanır.
Baskı ayarları hızlı ve kolaydır.İşten işe geçişler çok hızlı yapılır.
Tram yapısından dolayı, daha temiz detaylar, yumuşak geçişler sunar.
Kontrastı daha yüksek olması ürün albenisini artırır.